Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2008

«Πράσινες» ανησυχίες για ρύπανση του ποταμού Έβρου από κυάνιο…


Ψήφισμα για τη σοβαρή και άμεση απειλή ρύπανσης των νερών του ποταμού Έβρου από την εκτεταμένη εξόρυξη χρυσού με τη χρήση κυανίου στη Βουλγαρία, υιοθέτησαν οι εκπρόσωποι των «Πράσινων» Κομμάτων, που συμμετείχαν στη Βαλκανική Διάσκεψη για τη βιώσιμη χρήση των υδατικών πόρων στα Βαλκάνια, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στα Σκόπια. Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα, η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Καναδική εταιρεία χρυσού που δραστηριοποιείται στη γειτονική χώρα απειλεί την ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή, καθώς, όπως σημειώνεται, «είναι βέβαιο ότι πιθανές διαρροές τοξικού κυανίου θα έχουν σοβαρές συνέπειες και στην Ελλάδα, μέσω της ροής των υδάτων του ποταμού Έβρου, κοντά στον οποίο γίνεται εξόρυξη».
Στη διάρκεια της διάσκεψης των «Βαλκανικών Πράσινων Κομμάτων» αποφασίστηκε να υπάρχει συνεχής και στενή συνεργασία για το ζήτημα της ορθής διαχείρισης και μείωσης της ρύπανσης των υδάτινων πόρων και των οικοσυστημάτων των Πρεσπών, του Αξιού, της Δοϊράνης, του Στρυμόνα, του Νέστου και του Έβρου, που, ως επί το πλείστον, μοιράζονται οι βαλκανικές χώρες. Οι «Πράσινοι» της Ελλάδας, των Σκοπίων, της Βουλγαρίας, της Σερβίας και της Αλβανίας, μαζί με τους ειδικούς επιστήμονες και εκπροσώπους της Ε. Ε., συμφώνησαν να διεκδικήσουν την άμεση αποδοχή και εφαρμογή εκ μέρους των χωρών τους, όλων των διεθνών συνθηκών που αφορούν στο νερό και στην περιβαλλοντική προστασία, όπως και τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ. Παράλληλα, αποφάσισαν να προωθήσουν διμερή προγράμματα συνεργασίας διαχείρισης και παρακολούθησης του νερού όσο και αποφυγής της ερημοποίησης, που αποτελεί σοβαρή απειλή για τα Βαλκάνια, η οποία θα οξυνθεί με τις κλιματικές αλλαγές. Επιπλέον, θα υποστηρίξουν επιστημονικές έρευνες που θα δώσουν επιστημονικά στοιχεία στις κυβερνήσεις, ώστε να σχεδιάσουν ορθές πολιτικές.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger | Printable Coupons