Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

Ναι στο Σ. Μ. Α, όχι δίπλα στο ρέμα και κοντά στο δάσος Δαδιάς…


Την πλήρη αντίθεσή τους στο σχεδιασμό που προβλέπει τη δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, στην περιοχή που βρίσκεται δίπλα στο ρέμα «Μαγγαζίου» και κοντά στο δάσος της Δαδιάς, εκφράζουν οι κάτοικοι των περιοχών Κορνοφωλιάς, Δαδιάς και Λυκόφης. Στα επιχειρήματά τους, κατά του σχεδιασμού περιλαμβάνεται και η ύπαρξη επιφανειακών αρχαιοτήτων στην περιοχή ενώ υποστηρίζουν ότι ενώ η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εγκρίθηκε και η γνωμοδότηση της ΙΘ΄ Εφορίας Αρχαιοτήτων, της οποίας ζητήθηκε η άποψη, αναφέρονται στη νότια πλευρά, ο Σ. Μ. Α προβλέπεται να δημιουργηθεί στη βόρεια!
Οι κάτοικοι των συγκεκριμένων οικισμών και η επιτροπή αγώνα που έχει συσταθεί θεωρούν πως θα πρέπει να υπάρξει μια κοινά αποδεκτή λύση αφού δεν εκφράζουν διαφωνίες για την αυτή καθαυτή του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων αλλά επιζητούν την αλλαγή του σχεδιασμού της Περιφέρειας, όσο αφορά τη θέση που θα δημιουργηθούν οι εγκαταστάσεις…
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger | Printable Coupons