Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Προς αξιοποίηση κοίτασμα ζεόλιθου, στα Πετρωτά, 100 εκ. τόνων!


Το δρόμο της αξιοποίησης των σημαντικών κοιτασμάτων ζεόλιθου που βρίσκονται στην περιοχή του Τριγώνου του δήμου Ορεστιάδας “δείχνει” το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που με εντολή του υφυπουργού, Γιάννη Μανιάτη, και την αποστολή σχετικού εγγράφου(στις 21 Δεκεμβρίου 2010), ζητά από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας- Θράκης να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κοιτάσματος ζεόλιθων, στην περιοχή των Πετρωτών.
Συγκεκριμένα, με βάση τις έρευνες του ΙΓΜΕ οι οποίες έγιναν σε μία έκταση 2,7 τετρ. χιλ. και οι οποίες περιελάμβαναν ένα ευρύ δίκτυο γεωλογικών τομών και λεπτομερή χαρτογράφηση (κλ. 1:5.000), υπολογίσθηκε ένα γεωλογικό απόθεμα της τάξης των 100 εκατ. Τόνων! Το τελικά απολήψιμο απόθεμα είναι λίγο μικρότερο, αλλά και πάλι εξαιρετικά σημαντικό και θα καθορισθεί από τον μελλοντικό επενδυτή με βάση τις λεπτομερείς έρευνες που θα κάνει στην περιοχή, καθώς και τις χρήσεις του ζεόλιθου σε σχέση με τα προϊόντα που ζητούνται από την αγορά. Το συγκεκριμένο γεωλογικό απόθεμα είναι εξαιρετικά σημαντικό, αν υπολογιστεί ότι η παγκόσμια ετήσια παραγωγή ζεόλιθων δεν ξεπερνά τα 3 (τρία) εκατομμύρια τόνους. Η αξία του κοιτάσματος σχετίζεται με τις τιμές των ζεόλιθων, οι οποίες κυμαίνονται ανάλογα με την ποιότητα, το βαθμό επεξεργασίας και το είδος της συσκευασίας που σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται από την χρήση για την οποία προορίζονται. Στην παγκόσμια αγορά η τιμή για κάθε τόνο ζεόλιθου κυμαίνεται από 100 -200 Ευρώ. Με δεδομένο ότι ο ζεόλιθος Θράκης χαρακτηρίζεται ποιοτικά ως “κορυφαίος παγκοσμίως”, το κοίτασμα στα Πετρωτά είναι επιφανειακό, η μορφολογία της περιοχής είναι ήπια και υπάρχουν δρόμοι πρόσβασης καθιστούν το κοίτασμα ακόμα ελκυστικότερο, οικονομικά. Πάντως, το κρίσιμο, όπως χαρακτηρίζεται, ζήτημα για τη βιωσιμότητα μιας επένδυσης με δυναμικότητα 30 έως 50 χιλιάδων τόνων ετησίως είναι η εισαγωγή και η καθιέρωση της χρήσης των ζεόλιθων στην εσωτερική αγορά. Η αξιοποίησή του έχει σημαντικά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία, λόγω του μεγάλου αποθέματος που διαθέτει η χώρα και των πολυάριθμων εφαρμογών του στο περιβάλλον και το εμπόριο.
Όπως έχει αποδειχθεί επιστημονικά, η χρήση ζεόλιθου ως φυσική μέθοδος απορρύπανσης έχει εξαιρετικά αποτελέσματα:
α) στη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, καθώς απομακρύνει μέταλλα και οργανικές ενώσεις,
β) στη δέσμευση τοξικών μετάλλων (ψευδάργυρος, νικέλιο, χρώμιο, χαλκός) από υγρά βιομηχανικά απόβλητα,
γ) στη γεωργία σε εδαφοκαλλιέργειες με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας των εδαφών και την αύξηση της απόδοσης των γεωργικών προϊόντων, περιορίζοντας τη χρήση λιπασμάτων.
δ) στη καταπολέμηση του ευτροφισμού των φυκιών, κατά τον οποίο καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα οξυγόνου από το νερό, και μειώνεται η ανάπτυξη φυτοπλαγκτόν.
Επίσης, χρησιμοποιείται ως φυσικό συμπλήρωμα διατροφής, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, με “θαυμαστές ιδιότητες” και αποτελέσματα.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger | Printable Coupons