Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Μέχρι 10 Ιουνίου οι προτάσεις για το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας- Βουλγαρίας...


Χρονικό περιθώριο μεγαλύτερο των δύο μηνών, μέχρι και τις 10 Ιουνίου, θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους για ένταξη στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (το πρώην Interrreg) Ελλάδα- Βουλγαρία της περιόδου 2007-2013. Ο αναπληρωτής υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Σωκράτης Ξυνίδης υπέγραψε τη 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η οποία περιλαμβάνει τους άξονες της “ποιότητας ζωής”, της “προσβασιμότητας” και της “ανταγωνιστικότητας και ανθρώπινων πόρων”. Σε 44 εκ. ευρώ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, εκ των οποίων τα 37,4 προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το υπουργείο εκτιμά ότι το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας αποτελεί «σημαντικό εργαλείο για την ανάδειξη μιας νέας αντίληψης για τους ευρωπαϊκούς πόρους, την εκμετάλλευσή τους και τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες», ενώ δίνει ιδιαίτερο βάρος και στην προώθηση έργων στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger | Printable Coupons