Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

STOP στην «κοινωνικη μεριμνα»


«Κοινωνική μέριμνα» τέλος για το δήμο Ορεστιάδας! Ο λόγος για το πολύ σημαντικό πρόγραμμα που υλοποιούσε η Αναπτυξιακή Εταιρεία του δήμου, εξυπηρετώντας και παρέχοντας «υποστήριξη» στο σπίτι, κυρίως, σε άτομα τρίτης ηλικίας, μοναχικά ή με ειδικές ανάγκες, και το οποίο λειτουργούσε για 10 χρόνια, απασχολώντας 6 άτομα. Η πρόταση συνέχισης του προγράμματος, που κατατέθηκε από την Αναπτυξιακή, απορρίφθηκε, για «τυπικούς λόγους», από την αρμόδια επιτροπή της περιφέρειας που εξέτασε τους φακέλους. Ο… τυπικός λόγος αφορούσε το ύψος της εγγυητικής επιταγής που κατατέθηκε, η οποία έπρεπε να είναι 12 χιλιάδες ευρώ και ήταν 11.500. Κατά της απόφασης κατατέθηκε ένσταση αλλά είναι αμφίβολο αν και κατά πόσο θα γίνει δεκτή…
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία «ρίχνει τις ευθύνες», τις υπηρεσιακές, στους υπαλλήλους που ανέλαβαν τη σύνταξη του φακέλου και στο… «μπέρδεμα» που υπήρχε από τη μετάθεση των αρμοδιοτήτων για τα «κοινωνικά προγράμματα» (συνολικά του δήμου) από την Εταιρεία στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, η οποία επισήμως δεν έχει αναλάβει ακόμη την υλοποίηση των προγραμμάτων. Εκτός των «υπηρεσιακών ευθυνών», υπάρχουν βέβαια και πολιτικές ευθύνες… Κυρίαρχο βέβαια είναι και το τι θα γίνει με τα 120 άτομα που «ωφελούνταν» από την υλοποίηση του προγράμματος αλλά και τις εργαζόμενες καθώς ή θα πρέπει να διακοπεί το πρόγραμμα ή να βρει ο δήμος τους αναγκαίους πόρους για τη χρηματοδότησή του…
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger | Printable Coupons