Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Διπλοαναρτημένο και “πειραγμένο” πρακτικό της ΔΗΚΕΠΑΟ στη “Διαύγεια”...Απορία και ερωτήματα προκαλεί στον απλό, πλην παρατηρητικό, αναγνώστη του 5ου πρακτικού της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ. Κ. Ε. Π. Α. Ο., η μια αλλά σημαντική διαφοροποίηση που υπάρχει σε δύο διαφορετικές αναρτήσεις στη “Διαύγεια”, του ίδιου πρακτικού, της ίδιας συνεδρίασης (5 Ιουλίου 2011) και αφορά το έργο της κατασκευής εξέδρας στις εκδηλώσεις του “Άρδα”, του καλοκαιριού που μας πέρασε...
Το ίδιο πρακτικό λοιπόν, με τον ίδιο αριθμό απόφασης 37/2011, της συνεδρίασης του δ.σ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας και με θέμα «Έγκριση Δαπάνης ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για το Φεστιβάλ νέων ΑΡΔΑΣ 2011» έχει δημοσιευθεί δύο φορές, με διαφορά 3 μήνες και 10 ημέρες. Η πρώτη ανάρτηση έγινε στις 20 Ιουλίου 2011 και η δεύτερη, με μία..”μικροαλλαγή”, στις 31 Οκτωβρίου 2011.
Στην πρώτη δημοσίευση (http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimotikikoinofelisepixeirisi/ada/4ΑΣ0ΟΕ9Υ-6ΤΨ ) αναφέρεται ότι η κατασκευή της εξέδρας για τις εκδηλώσεις της Συνάντησης Νέων του “Άρδα” στις Καστανιές ανατίθεται στον κ. Μαδρατζίδη Παναγιώτη (αντί 10 χιλιάδων ευρώ) και στη δεύτερη (http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimotikikoinofelisepixeirisi/ada/45ΟΥΟΕ9Υ-Σ27), ενώ είναι ολόιδιο το υπόλοιπο πρακτικό, αναφέρεται ως “κατασκευαστής της εξέδρας”, αντί του ίδιου ποσού, ο κ. Παλλίδης Βασίλειος!

Στο κείμενο του πρακτικού της πρώτης ανάρτησης, αναφέρεται συγκεκριμένα:
...Επί του επόμενου θέματος η κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Δ.Σ. της ΔΗ. Κ. Ε.Π.Α.Ο. ότι θα πρέπει να γίνει ανάθεση για ηχητική και φωτιστική κάλυψη για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Αρδας 2011. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι ανάγκες για τα Φεστιβάλ είναι πολλές. Επίσης ενημερώνει το Δ.Σ πως η Επιχείρηση έχει λάβει μια επιστολή από τον κ. Κ. Σταματόπουλο, ο οποίος επιθυμεί να γνωρίζει κάποια στοιχεία για τις απαιτήσεις του Άρδα 2011, έτσι ώστε να καταθέσει προσφορά. Η κα. πρόεδρος λέγει πως έχει προηγηθεί συνεννόηση μεταξύ των δύο υποψηφίων για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη του Φεστιβάλ, στην οποία έγινε συμφωνία, για το 2011, να αναλάβει τα “Ορέστεια” και τον “Άρδα” ο κ. Τίρλας, ενώ τις υπόλοιπες εκδηλώσεις – δράσεις του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ορεστιάδας να τις αναλάβει ο κ. Σταματόπουλος. Στη συνέχεια, καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά με το παραπάνω θέμα.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία
Προκειμένου να σταματήσει η έριδα μεταξύ των δύο υποψηφίων του κύριου Τίρλα και του κυρίου Σταματόπουλου να δοθεί η δουλειά του Άρδα 2011 στον κύριο Τίρλα και όλες τις περιφερειακές εκδηλώσεις να τις αναθέσουν στον κύριο Σταματόπουλο όπως είχε και προσυμφωνηθεί προφορικά κατόπιν συναντήσεως. Ο κύριος Γκεντσίδης και η κυρία Χάψαλη ψηφίζουν παρόν.
Και αποδέχονται την παρακάτω προσφορά
ΤΊΡΛΑΣ – ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ROOF SUPPORT)- 20.000,00€
ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ- 10.000,00€
DIAPASON- ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ DJ- 15.000,00€
ΜΑΔΡΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΕΞΕΔΡΑ- 10.000,00€
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 37/11.
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε όπως ορίζει ο νόμος.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της ΔH.K..Ε.Π.Α.Ο.
* Στη δεύτερη ανάρτηση, της 31ης Οκτωβρίου 2011, το ίδιο πρακτικό έχει τροποποιηθεί μόνο σε σχέση με το όνομα που θα κατασκευάσει την εξέδρα και η προσφορά που αποδέχονται, κατά πλειοψηφία τα μέλη του δ.σ είναι:
ΤΊΡΛΑΣ – ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ROOF SUPPORT)- 20.000,00€
ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ- -10.000,00€
DIAPASON ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ DJ- 15.000,00€
ΠΑΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΕΞΕΔΡΑ - 10.000,00€
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 37/11.
Συντάχθηκε και υπογράφτηκε όπως ορίζει ο νόμος.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της ΔH.K..Ε.Π.Α.Ο.
Ροροπούλου Αριάδνη – Δήμητρα

*Αυτό που είναι γνωστό τοις πάσι, ακόμα και στον πλέον “μικρό” φορέα είναι ότι για να αλλάξει μια απόφαση δ.σ που έχει εγγραφεί στα πρακτικά, πολύ δε περισσότερο μια δημοτικής επιχείρησης που διαχειρίζεται μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, είναι να συνέλθει εκ νέου το δ.σ να αναιρέσει την προηγούμενη απόφασή του και να λάβει τη νέα, που θα έχει νέο αριθμό πρακτικού συνεδρίασης σε νέα ημερομηνία συνεδρίασης κ.τ.λ, κάτι που εμφανώς δεν έγινε, και τυφλός θα το έβλεπε, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να δείτε πως το λένε αυτό σε... απλά νομικά...Κάποιος ή κάποιοι πήραν στο...λαιμό τους το διοικητικό συμβούλιο...
Βέβαια, εκτός του ότι δημιουργείται μια... εύλογη απορία για το...ποιος, τελικά, πήρε τη δουλειά κατασκευής της εξέδρας (ο πρώτος ή ο δεύτερος), από την άλλη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο...τρόπος λειτουργίας της ΔΗΚΕΠΑΟ, όπως “ομολογείται” στο πρακτικό, η οποία δεν ζητά προσφορές, δεν κάνει ένα πρόχειρο διαγωνισμό, αλλά έρχεται σε συνεννόηση και “μοιράζει” τις δουλειές για το 2011 μετά από... προφορικές προσυμφωνίες για το ποιος και τι δουλειά θα πάρει! Είπατε τίποτα για το δημόσιο και δημοτικό οικονομικό συμφέρον;
Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι, κοτζάμ διοικητικό συμβούλιο ενδιαφέρεται να “σταματήσει η έριδα μεταξύ των δύο υποψηφίων”, λες και δουλειά του είναι να παίζει τον... εριδοσβέστη, μεταξύ αντικρουόμενων επαγγελματικών - επιχειρηματικών συμφερόντων και όχι να προστατεύει τα συμφέροντα, της ίδιας της Επιχείρησης, αναζητώντας την καλύτερη προσφορά!
Για μια παρόμοια περίπτωση, στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, η πρώην δήμαρχος Σουφλίου, Αθανασία Κακαλή, καταδικάστηκε από το Τριμελές Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης σε φυλάκιση 13 μηνών και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, για παράβαση καθήκοντος και πλαστογράφηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την ίδια ποινή, καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και με 6 μήνες ο γραμματέας του δ.σ...
Τα έξυπνα πουλιά από τη μύτη πιάνονται, τα πάρα πολύ έξυπνα από...τα πρακτικά...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger | Printable Coupons